Amennyiben a jelenlegi állásajánlatok között most nem találsz megfelelőt, akkor érdemes regisztrálnod, mert így bekerülsz adatbázisunkba és később akár mi keressük meg téged egy álláslehetőséggel, illetve a beállított érdeklődési területének megfelelő álláslehetőségről automatikusan tájékoztatunk.

Jelentkezés

Pályázatok

GINOP Plusz-3.2.1-21

A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról

A projekt célja, hogy a vállalkozásunk részére nyújtott támogatásnak köszönhetően munkahelyi képzések valósuljanak meg, ezzel növelve termelékenységünket. Ennek érdekében szervezetünk az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalhoz kérelmet nyújtott be, sikerrel pályázott és az alábbi támogatásban részesült.

Kedvezményezett neve: WSZL Szállítmányozási és Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Fejlesztés tárgya: A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról

Támogatási összeg: 21 445 200 Ft

Támogatás intenzitása: 50%

Projekt várható befejezési dátuma: 2024.10.07.

Projekt azonosító száma: BOM/01/004714-4/2023

 A projekt keretében megvalósítani kívánt képzések:

Kommunikáció az értékesítésben és az ügyfél szolgálatában (16 óra)

Hatékony kommunikáció: a szervezeti kommunikáció hatékonyságának növelése

Időgazdálkodás és hatékonyságnövelés

Szervezetfejlesztés: Érték és munkaszemlélet – szervezeti identitás

Vezetők fejlesztése (32 óra)

Együttműködésfejlesztés: munkatársi kapcsolatok fejlesztése

Munkatársi kapcsolatok: önismeret és motiváció

Haladok a korral – informatikai képzés: Office 365

Kommunikáció az értékesítésben és az ügyfél szolgálatában (16 óra)

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a különböző kommunikációs eszközöket, kérdezéstechnikai alapokat, melyek segítségével hatékonyabban tudnak majd kommunikálni a „nehezebb” ügyfeleikkel is. A képzés további célja, hogy a résztvevők megismerjenek különböző értékesítési technikákat és gyakorlatokat, melyeket a mindennapokban képesek hatékonyan alkalmazni.

A képzés tartalma:

 • A kommunikáció alapmodellje
 • Kérdezéstechnika (nyitó kérdések, pontosító kérdések az
 • ügyféligény megismeréséhez)
 • Az ügyfélszolgálat fogalma, jelentősége és gyakorlata
 • Kommunikáció nehéz ügyfelekkel
 • A nemet mondás képessége
 • Hogyan érjük el hogy az ügyfél azt érezze, hogy (mindig) igaza van (akkor is, ha éppen nem)?
 • Kulturális termékek értékesítése
 • A személyiség szerepe az értékesítésben
 • Értékesítési technikák és gyakorlatok

Hatékony kommunikáció: a szervezeti kommunikáció hatékonyságának növelése

A képzés célja:

Napjainkat a kommunikáció nélkül lehetetlen elképzelni. Akkor is kommunikálunk, amikor zenét hallgatunk a tömegközlekedési eszközön vagy épp egy előadást tartunk a munkahelyünkön. A kommunikáció sokrétűsége és folyamatos változása miatt szükséges, hogy időközönként felelevenítsük ismereteinket és egy csokorba gyűjtve kiegészítsük új tudásokkal. A képzés célja épp emiatt az, hogy a résztvevő, túlnyomórészt kommunikációs gyakorlatokon keresztül olyan szintre jusson el, hogy a mindennapi szervezeti kommunikációs helyzetekben szóban és írásban hatékony tudjon lenni.

A képzés tartalma:

 • A kommunikáció alapmodellje.
 • A belső és a külső kommunikáció közti különbségek.
 • A belső kommunikációs rendszer felépítése.
 • A belső kommunikációs rendszer elemei, és ezek felhasználási lehetőségei: mikor érdemes írásban és mikor szóban kommunikálni
 • Szóbeli kommunikációs gyakorlatok.
 • Írásbeli kommunikációs gyakorlatok.
 • A külső kommunikáció célja és felületei, és ezek sajátosságai
 • A külső kommunikációtól elvárható benefitek.
 •  

Időgazdálkodás és hatékonyságnövelés

A képzés célja:

A képzés célja, hogy fejlődjön a résztvevők időkezelése, megismerjenek és kipróbáljanak különböző időgazdálkodással kapcsolatos technikákat, megtanuljanak priorizálni és mindezen ismereteket képesek egyenek bevinni a mindennapi munkavégzésükbe. Távlati cél, hogy a jó időgazdálkodással csökkenjen a résztvevőket érő stressz. Cél továbbá, hogy a résztvevők képesek legyenek növelni a saját hatékonyságukat.

A képzés tartalma:

 • Időszemlélet: hogyan segíti a saját időszemléletünk azonosítása a mindennapi időgazdálkodásunkat?
 • Időperspektívák teszt kitöltése
 • Idő vs. folyamatszemlélet – Idő és hatékonyság viszonya
 • Időmenedzsment technikák (pomodoro, listaírás – előnyök és buktatók, priorizálás, gördülő tervezés, naptár használata, időterv készítése) (elméletek és a gyakorlat)
 • A sürgős-fontos módszer előnyei és korlátai – elméletben és gyakorlatban.
 • Prioritási elvek, prioritási rendszer felépítése
 • Kontrollszintek: határidő, módosíthatóság, tűréshatár
 • Időgazdálkodási módszerek összehasonlítása.
 • Időrabló tényezők, szokások azonosítása a mindennapokban
 • Időnyerők a mindennapi munkában
 • A halogatás okai és típusai – hogyan fordítsuk a javunkra?
 • A hatékonyság három területe: munkavégzési, értékteremtési, szervezeti.
 • A munkavégzési hatékonyság szempontjai és megvalósítása a mindennapi munkavégzésben.
 • Az értékteremtési hatékonyság szempontjai és megvalósítása a mindennapi munkavégzésben.
 • A szervezeti hatékonyság szempontjai és megvalósítása a mindennapi munkavégzésben.
 • Hogyan támogatja a munkakörnyezet kialakítása a hatékony munkavégzést?
 • A szokások hatalma a mindennapjainkban: hogyan takarítsunk meg időt a szokásaink átalakításával?
 • Kulcsszavak: időszemlélet, folyamatok, időmenedzsment technikák, fókusz, halogatás, időrablók, rendszer.
 •  

Szervezetfejlesztés: Érték és munkaszemlélet – szervezeti identitás

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a munkavégzés tizenkét alaptörvényét, értsék ezek fontosságát, képesek legyenek a mindennapi munkájuk során ezek mentén dolgozni. További cél, hogy a résztvevők megerősítsék magukban a szervezeti identitást és azonosságot.

A képzés tartalma:

 • Az érték és munkaszemlélet fogalmai
 • A munkavégzés 12 alaptörvénye
 • A vízió, misszió és az érték meghatározása a szervezetben
 • Az együttműködés, az egység és az egyetértés megteremtése
 • A maximalizmus, a transzparencia és a pozitív gondolkodás megvalósítása
 • A minőség, a sztenderdizálás és a rend és rendszer megvalósítása a szervezetben
 • A korrupciós pontok a munkaszervezetben: megjelenési formák, jelek és hatások
 • Szervezeti átvilágítás és diagnózis: érték és munkaszemlélet
 • A szervezeti identitás meghatározása 17 lépésben
 • A szervezeti identitás vizualizálása

Vezetők fejlesztése (32 óra)

A képzés célja:

Interperszonális kapcsolataink esetében többször előfordulhat, hogy vezetői szerepbe kerülünk. A képzés célja, hogy a résztvevő olyan tudásokkal, képességekkel vértezhesse fel magát, amelyek vezetői kompetenciáit gazdagítják.

A képzés tartalma:

 • A vezetés fogalma, értelmezései. Vezetői viselkedésformák: formális és informális hatalom, humán erőforrás szemléletű vezető, utasító vezető
 • Milyen a hatékony vezető? Általános jellemzők. Stílus elmélet: klasszikus vezetői stílusok: demokratikus, utokratikus, laissez-faire
 • Tulajdonság-elmélet: kezdeményezőképesség, intelligencia, önbizalom és magabiztosság, helikopter-szemlélet
 • Típus-elmélet: dzsungelharcos, játékos, szervezeti ember, mesterember. Kontingenciaelméleti: feladat környezet, a feladat, a vezető és a beosztottak tényezőinek vizsgálata
 • A Helyzetfüggő vezetés elméletet és gyakorlati alkalmazhatósága. A Helyzetfüggő vezetés gyakorlása szituációs gyakorlatokon keresztül.
 • A vezetői kommunikáció ismérvei, eltérése a munkatársi kommunikációtól, sajátosságai a mindennapokban. Kerülendő és ajánlott kifejezések.
 • A vezető szerepe a teljesítményértékelési folyamatban: előkészítés, levezetés, lezárás. A folyamat során alkalmazható technikák.
 • A vezetői visszajelzés, a visszajelzések típusai (megerősítő, konstruktív).
 • Megoldásfókuszú vezetői visszajelzés.

Együttműködésfejlesztés: munkatársi kapcsolatok fejlesztése

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a résztvevők megtanulják a mindennapi munkaéletben fellelhető társadalmi csoportjain belüli: pl. társadalmi, munkahelyi, közösségi, közösen megoldandó feladatok, problémák kezelését. A képzés célja, hogy mindezeken keresztül fejlődjön a résztvevők érzelmi intelligenciája, valamint a munkatársi kapcsolataik. A képzés további célja, hogy tudatosodjanak a résztvevők erősségei és személyes preferenciái, valamint erősödjenek a szervezeten belüli informális kapcsolatok.

A képzés tartalma:

 • Együttműködés és csoportszerepek
 • A csoporton belüli együttműködés alapjai
 • Munkatársi kapcsolattérkép elkésztése (szociometriai gyakorlatok)
 • Érted haragszom, nem ellened – EQ fejlesztése
 • Személyes preferenciák szerepe a munkatársi kapcsolatokban (DISC, személyiségteszt)
 • Erőforrásgyűjtés: az erőforrások típusai és tudatosításuk
 • Informális kapcsolatok a szervezeten belül: a pletyka, a klikkek szerepe a mindennapi közösségi életben.
 • Közös rítusok, ünnepek, események.


Munkatársi kapcsolatok: önismeret és motiváció

A képzés célja:

Az egész életen át tartó tanulás egyik kulcspontjának nevezhetjük önmagunk megismerését. Ahhoz, hogy hatékonyak legyünk a mindennapi életünkben és a munkahelyünkön egyaránt fontos, hogy kellő önismerettel rendelkezzünk. Ehhez nyújt segítséget és tudáselemeket eme képzés. Cél, hogy a résztvevő, a kellő önismeret birtokában, a mindennapos életben és a munkavégzés során felmerülő konfliktushelyzeteket, vagy stresszel járó élethelyzeteket a megfelelő módszerekkel tudja kezelni, képessé váljon azonosítani saját maga és környezete motivációját.

A képzés tartalma:

 • Önismeret, önértékelés módszerei
 • Önismeretből önfejlesztés
 • Együttműködés az önismeret jegyében
 • Pozitív tulajdonságok továbbfejlesztési lehetőségei
 • Motiváció
 • Visszacsatolási technikák az együttműködés fejlesztéséhez
 • Aktív figyelem módszere
 • Stresszkezelés – az egyensúly megteremtése
 • Saját stresszfaktorok beazonosítása
 • Work-life ballance megteremtésének módszere
 • Stresszkezelés – stresszkezelési módszerek
 • A mindennapi feszültség levezetési módszerei

Haladok a korral – informatikai képzés: Office 365

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek az alapvető számítástechnikai szoftverekkel, operációs rendszerekkel, valamint azokkal a programokkal, melyeket a közös munka, az egyeztetések, a remote munkavégzés során használni tudnak.

A képzés tartalma:

 • Szoftverek
 • Operációs rendszerek
 • Windows
 • A SharePoint alapjai (Alapelemek és navigáció, Tárak és listák kezelése, Testreszabás lehetőségei, feladatkezelő )
 • Egyeztetésre használt szoftverek (pl. Teams használata, alkalmazásának lehetőségei projektmunkában)
 • Kollaborációra alkalmas szoftverek (SharePoint, dokumentumkezelés Kivétel, beadás, publikálás, jogosultságkezelés, One Note jegyzetek készítése, közös használata, megosztásának lehetőségei.)

Iratkozzon fel
Hírlevelünkre!